Certyfikaty

Sejf Koliber, klasa S1
Koliber safe, S1 grade
Sejf Koliber z otworem wrzutowym, klasa S1
Koliber Safe with a deposit system, S1 grade
Sejf Koliber wrzutowy, klasa S1
Sejf lekki SL, klasa I
Light safe SL, I grade
Sejf lekki SL klasa I, z zamkiem klasy C
Light safe SL, I grade, with a lock of Class C
Sejf lekki SL 26 i SL 30, klasa I
Sejf lekki SL 26 i SL 30, klasa I, z zamkiem kl. C
Sejf meblowy ML, klasa S1
Sejf meblowy ML, klasa S1, TYP 2 (przechowywanie dokumentów niejawnych)
ML Furniture Safe, grade S1, TYPE 2 (storage classified documents)
Sejf meblowy ML z szufladą wrzutową, klasa S1
ML Deposit Drop Safe with Drop Deposit Drawer, grade S1
Sejf meblowy ML z otworem wrzutowym, klasa S1
ML Furniture Safe with a Drop Slot, grade S1
Sejf meblowy ML z wrzutem górnym, klasa S1
Sejf na broń MLB, klasa S1
MLB Gun Safe, grade S1
Kasa Pancerna KP, klasa II
Kasa Pancerna KP, klasa III
Kasa Pancerna KP, klasa IV
Kasa Pancerna KP, klasa V
Kasa Pancerna KP, klasa VI
Kasa Pancerna KP, klasa VIII
KP Strong Safes, grade II, ECB-S
KP Strong Safes, grade III, ECB-S
Kasa Pancerna KP z wrzutnią bębnową, klasa N-II
Compact Safe with a deposit system KP + WBX, grade N-II
Szafa na dokumenty SD, klasa S1, TYP 2 (informacje niejawne)
Szafa na dokumenty SD, klasa S2, TYP 3 (informacje niejawne)
Szafa na dokumenty SD, klasa 0, TYP 4 (dokumenty niejawne)
Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych, klasa A, TYP 1
Szafa biurowa, klasa A
Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych, klasa B.
Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych, klasa C
Szafa do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych, klasa C
Kasa transferowa, klasa II
Kasa transferowa, klasa V
Drzwi skarbcowe DSK, Klasa IV
Strongroom door DSK, IV grade
Drzwi skarbcowe DSK, klasa V
Drzwi skarbcowe DSK, klasa VI
Drzwi skarbcowe DSK, klasa IX
Drzwi skarbcowe DSK, klasa XI
Panel skarbcowy SM, klasa IV
Strongroom panel SM, IV grade
Panel skarbcowy SM, klasa V
Panel skarbcowy SM, klasa VI
Panel skarbcowy SM, klasa IX
Panel skarbcowy SM, klasa XI
Multisejf elektroniczny XS, klasa S2
Multisejf elektroniczny XS, klasa I
Kasa Pancerna KP, klasa II
Szafa na dokumenty MS1, klasa B
Sejf lekki SL, klasa I
Szafa na dokumenty