Oświadczenie o wyborze oferenta na wynajem powierzchni wystawienniczej