Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

12.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

Warszawa, dnia 12.04.2013r.

 

Zamawiający:

 

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

Przedmiot zamówienia:

 

 1. Serwer stelażowy z przeznaczeniem na kontroler ADDS x1szt.
 1. min. 8GB RAM
 2. HD SAS 4x300GB (lub 8x150GB) 15Krpm
 3. zasilanie redundantne
 4. opcjonalnie: posiadający dwa niezależne procesory
 1. Zasilacz awaryjny UPS  min. 1600W x1szt.
 2. Przełącznik sieciowy zarządzalny x1szt.
 3. Macierz dyskowa x1szt.
  1. HD SAS 6x600GB 15Krpm
 4. Szafa rack 19” x1szt.
 5. Windows Server (min. 2008) Standard x1szt.
 6. Oprogramowanie antywirusowe x1szt.
 7. WinPro7 MVL Legalization GetGenuine SMB SNGL OLP NL x30szt.

 

Kryterium oceny:

 1. Cena (70%)
 2. Czas realizacji (30%)

Miejsce składania ofert:

 

 1. W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.

ul. Bracka 25,

00-028 Warszawa

Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 1. Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin złożenia ofert:

22.04.2013