Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

10.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

 

Warszawa, dnia 10.07.2013r.

 

Zamawiający:

 

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 

Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

Przedmiot zamówienia:

 

 1. Serwer stelażowy z przeznaczeniem na MS Exchange x2szt.
 1. min. 16GB RAM
 2. HD SAS 4x300GB (lub 8x150GB) 15Krpm
 3. zasilanie redundantne
 4. opcjonalnie: posiadający dwa niezależne procesory
 1. Zasilacz awaryjny UPS  rack min. 1500W x1szt.
 2. Windows Server 2012 Standard x2szt.
 3. Oprogramowanie antywirusowe dedykowane dla MS Exchange Server x2szt.
 4. ExchgSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL x1szt.
 5. ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL x27szt.

 

Kryterium oceny:

 1. Cena (70%)
 2. Czas realizacji (30%)

Miejsce składania ofert:

 

 1. W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

KONSMETAL S.A.

ul. Bracka 25,

00-028 Warszawa

Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 1. Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin złożenia ofert:

31.07.2013