Informacja prawna

Copyright

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Copyright © 2013 KONSMETAL SZG Sp. z o.o. (lub upoważnione podmioty – jeżeli zostaną wskazane), ul. Orzycka 27, 02-695 Warszawa Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje, podane na niniejszej stronie internetowej (teksty, ilustracje, obrazy i dźwięki), poza ściśle prywatnymi celami, nie mogą być rozprowadzane, reprodukowane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody KONSMETAL. Wszelkie działania, naruszające prawa autorskie, są zabronione.

Znaki handlowe

Jeżeli nie zostanie to zaznaczone w inny sposób, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy, są znakami handlowymi, należącymi do KONSMETAL.

Informacja prawna

Niektóre informacje, zawarte na niniejszej stronie internetowej, mogą nie być poprawne z powodu zmian, jakie mogły zostać wprowadzone w produktach od momentu jej uruchomienia. Niektóre opisane lub pokazane tu elementy wyposażenia mogą być dostępne jedynie za dodatkową opłatą. KONSMETAL zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zmian, dotyczących kolorystyki, materiałów kompozytowych, specyfikacji technicznej, wyposażenia i modeli.

Informacja handlowa, zamieszczona w niniejszym serwisie internetowym, nie stanowi oferty sprzedaży produktów.

Internetowe rozstrzyganie sporów

ec.europa.eu/consumers/odr

e-mail: m.sikora@konsmetal.pl