Klasy bezpieczeństwa

KLASY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I LIMITY PRZECHOWYWANIA WARTOŚCI

 

Klasa bezpieczeństwa produktu daje informację o tym, jaką odporność na włamanie zapewnia dany sejf. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. W sejfie wyższej klasy mogą być przechowywane przedmioty o większej wartości. Stopień odporności jest również istotny dla zaklasyfikowania zawartości sejfu do odpowiedniej kategorii ubezpieczeniowej.

Stopień odporności jest certyfikowany przez niezależne instytucje. W tym celu przeprowadzane są szeroko zakrojone testy z użyciem najróżniejszych narzędzi, podczas których sprawdza się, jak długo dany sejf wytrzymuje próby włamania. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy przeprowadzane przez uprawnione do tego instytucje, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności.

Poniżej wykaz na dzień 15.02.2021r.:

Wybór odpowiedniej klasy odporności na włamanie jest bardzo istotny nie tylko ze względu na ochronę zawartości sejfu, ale również jej ubezpieczenie. Zawartość sejfu zostanie ubezpieczona na odpowiednią kwotę tylko wtedy, gdy sejf będzie oznaczony odpowiednią klasą bezpieczeństwa.

Poniżej przedstawione zostały poszczególne klasy odporności na włamanie oraz dopuszczalny limit przechowywanych wartości w każdej z klas według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.) oraz wartości ubezpieczenia sejfu w danej klasie bezpieczeństwa.

 

Klasa odporności na włamanie Norma Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu
S1 PN-EN 14450

0,1 jednostki obliczeniowej*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

S2

0,2 jednostki obliczeniowej*,

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

0

PN-EN 1143-1

lub 

PN-EN 1143-2

0,5 jednostki obliczeniowej*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

I

1,0 jednostka obliczeniowa*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

II

1,5 jednostki obliczeniowej*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

III

3 jednostki obliczeniowe*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

IV

5 jednostek obliczeniowych*,

 (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

V

8 jednostek obliczeniowych*,

 (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

VI

12 jednostek obliczeniowych*,

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

VII

16 jednostek obliczeniowych*, 

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

VIII

20 jednostek obliczeniowych*,

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

 

*Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. 

​**Przez spełnienie dodatkowych warunków rozumiane jest zwiększenie poziomu zabezpieczeń sejfu, np. poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, monitorowany system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń itp.