Klasy bezpieczeństwa

KLASY BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW I LIMITY PRZECHOWYWANIA WARTOŚCI

 

Klasa bezpieczeństwa produktu daje informację o tym, jaką odporność na włamanie zapewnia dany sejf. Im wyższy poziom ochrony zapewnia sejf, tym przyznana jest mu wyższa klasa odporności. W sejfie wyższej klasy mogą być przechowywane przedmioty o większej wartości. Stopień odporności jest również istotny dla zaklasyfikowania zawartości sejfu do odpowiedniej kategorii ubezpieczeniowej.

Stopień odporności jest certyfikowany przez niezależne instytucje. W tym celu przeprowadzane są szeroko zakrojone testy z użyciem najróżniejszych narzędzi, podczas których sprawdza się, jak długo dany sejf wytrzymuje próby włamania. Gdy sejf pomyślnie przejdzie testy przeprowadzane przez uprawnione do tego instytucje, otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności.

 

 

Wybór odpowiedniej klasy odporności na włamanie jest bardzo istotny nie tylko ze względu na ochronę zawartości sejfu, ale również jej ubezpieczenie. Zawartość sejfu zostanie ubezpieczona na odpowiednią kwotę tylko wtedy, gdy sejf będzie oznaczony odpowiednią klasą bezpieczeństwa.

 

Poniżej przedstawione zostały poszczególne klasy odporności na włamanie oraz dopuszczalny limit przechowywanych wartości w każdej z klas według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010 r.) oraz wartości ubezpieczenia sejfu w danej klasie bezpieczeństwa.

 

Klasa odporności na włamanie Norma Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu Możliwość ubezpieczenia sejfu do wartości
S1 PN-EN 14450

0,1 jednostki obliczeniowej*, tj. 48 803 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

50 000 zł
S2

0,2 jednostki obliczeniowej*, tj. 97 606,8 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

100 000 zł
0

PN-EN 1143-1

lub 

PN-EN 1143-2

0,5 jednostki obliczeniowej*, tj. 244 017 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

250 000 zł
I

1,0 jednostka obliczeniowa*, tj. 488 034 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

500 000 zł
II

1,5 jednostki obliczeniowej*, tj. 732 051 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

750 000 zł
III

3 jednostki obliczeniowe*, tj. 1 464 102 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

1 500 000 zł
IV

5 jednostek obliczeniowych*, tj. 2 440 170 zł

 (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

2 500 000 zł
V

8 jednostek obliczeniowych*, tj. 3 904 272 zł

 (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

4 000 000 zł
VI

12 jednostek obliczeniowych*, tj. 5 856 408 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

6 000 000 zł
VII

16 jednostek obliczeniowych*, tj. 7 808 544 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

8 000 000 zł
VIII

20 jednostek obliczeniowych*, tj. 9 760 680 zł

(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)**

10 000 000 zł

 

*Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Według danych na luty 2016 wynosi ona 4 066,95 zł x 120 = 488 034 zł.

​**Przez spełnienie dodatkowych warunków rozumiane jest zwiększenie poziomu zabezpieczeń sejfu, np. poprzez zastosowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego, monitorowany system telewizji dozorowej z funkcją rejestracji zdarzeń itp.