Dla akcjonariuszy

Podstrona dedykowana spółce Concept S.A.

Rejestr akcjonariuszy dla Spółki Concept S.A. prowadzony jest od 1 marca 2021 r. przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (DM Navigator).

Zawiadomienie o NWZA 

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 23.09.2020 r. (galeria poniżej)

Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 09.10.2020r. (galeria poniżej)

Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 27.10.2020r. (galeria poniżej)

Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 16.11.2020r. (galeria poniżej)

Piąte wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 04.12.2020r. (galeria poniżej)

 

Concept SA z siedzibą w Warszawie

ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

NIP: 7010530683, REGON: 363232338

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597937 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

 

Informacje o przetwarzaniu danych

Akcjonariuszu,

W związku  z wejściem w życie nowych regulacji związanych z ochroną danych  osobowych (RODO), przekazujemy informacje w jakim celu i w jaki sposób Concept SA przetwarza dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w tym zakresie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną. czytaj >>>

 

Dematerializacja akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1789), informujemy, że najpóźniej do 31.12.2020 r należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Akcje ( w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco  zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

Wszelkie pytania prosimy  kierować na poniższe dane teleadresowe

Biuro Zarządu Concept S.A.

ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

Kontakt do pełnomocnika zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami

e-mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl