Unia Europejska

 

 

Projekt „Promocja nowości produktowych i rozwój firmy Konsmetal S.A. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.

 

Celem realizowanych w projekcie działań jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami oraz pozyskanie nowych partnerów biznesowych. Przedsięwzięcie umożliwi wejście na nowe rynki, promocję marki oraz nowych produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

 

Beneficjent: Konsmetal S.A.

Okres realizacji: 31.01.2012 – 15.12.2012

Całkowita wartość projektu: 363 638,53 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 149 992,73 zł


 

 

Projekt „Wdrożenie technologii informatycznych przez KONSMETAL S.A.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.

 

Celem projektu jest wdrożenie w KONSMETAL S.A. zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie elastyczności organizacji, usprawni obieg informacji i umożliwi stałą kontrolę nad wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie, począwszy od projektowania nowych wyrobów, skończywszy na obsłudze Klienta.

 

Beneficjent: Konsmetal S.A.

Okres realizacji: 01.07.2011 – 30.06.2013

Budżet projektu: 719 894,40 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i Budżet państwa): 249 232 zł

 

 


 

 

Projekt "Inwestycja w innowacyjne rozwiązania produkcyjne w przedsiębiorstwie Konsmetal Sp. z o.o." współfinansowany w ramach Poddziałania 1.1.7 "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013".

 

Przedmiotem projektu był zakup nowoczesnego urządzenia- wycinarki laserowej, wykorzystującej innowacyjną w skali kraju technologię Fiber. Do wycinarki laserowej zostało zakupione również oprogramowanie, które jest niezbędne do wykorzystania potencjału i możliwośc i technologii Fiber oraz wentylacja, okablowanie oraz została wykonana specjalna posadzka w hali produkcyjnej.

Projekt zrealizowany został w 3 etapach:

  • Etap 1 - zakup wycinarki laserowej w technologii Fiber oraz okablowania i wentylacji do wycinarki laserowej.
  • Etap 2 - zakup posadzki do wycinarki laserowej.
  • Etap 3 - zakup oprogramowania do wycinarki laserowej.

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy Konsmetal poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii Fiber, która zapewnia większą elastyczność produkcji i ograniczenie kosztów kooperacji, kontrolę materiałów i eliminację przestojów, związanych z niedostarczeniem materiałów. Zakłada się, że na nowym urządzeniu wykonywanych będzie ponad 50% powstających w firmie Konsmetal elementów gotowych sejfów, skarbców i innych produktów.

Całkowita wartość projektu: 4 674 000, 00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 615 000,00 PLN

 


 

Projekt „Wzrost konkurencyjności Konsmetal Sp. z o.o. dzięki inwestycji w nowoczesne rozwiązania produkcyjne"  współfinansowany w ramach Poddziałania 1.1.7 "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013".

 

Przedmiotem projektu była poprawa konkurencyjności firmy Konsmetal poprzez zakup i instalację zautomatyzowanego systemu magazynowego blach w celu zwiększenia efektywności procesów logistycznych oraz zwiększenia efektywności produkcji.

Projekt zrealizowany został w trzech etapach:

  • Etap I - prace dostosowawcze hali produkcyjnej do instalacji magazynu blach
  • Etap II - zakup zautomatyzowanego systemu magazynu blach
  • Etap III - zakup hydraulicznej prasy krawędziowej wraz z narzędziami

Zakupiony zautomatyzowany system magazynowy nie służy jedynie do przechowywania blach. Jest to inteligentny system magazynowania w pełni zautomatyzowany pozwalający na pełne zaangażowanie na każdym etapie produkcji.

W wyniku realizacji projektu Konsmetal sp. z o.o. wzbogacił swoją ofertę produktową oraz unowocześnił park narzędziowy, co miało bezpośredni wpływ na podniesienie jakości oferowanych wyrobów oraz wprowadzenie do oferty głównego produktu jakim jest System Zarządzania Gotówką.

 

Całkowita wartość projektu: 4 368 841,13 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 498 573,13 PLN