Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

10.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT „Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

 • Zamawiający:

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl.

 • Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

 • Przedmiot zamówienia:
 • Serwer stelażowy z przeznaczeniem na MS Exchange x2szt.
  • min. 16GB RAM
  • HD SAS 4x300GB (lub 8x150GB) 15Krpm
  • zasilanie redundantne
  • opcjonalnie: posiadający dwa niezależne procesory
  • cena maksymalna 14 520zł netto/szt.
 • Zasilacz awaryjny UPS  rack min. 1500W x1szt.
  • cena maksymalna 2 200zł netto
 • Windows Server 2012 Standard x2szt.
  • cena maksymalna 4 300zł netto/szt.
 • Oprogramowanie antywirusowe dedykowane dla MS Exchange Server x2szt.
  • cena maksymalna 2 000zł netto/szt.
 • ExchgSvrStd SNGL LicSAPk OLP NL x1szt.
  • cena maksymalna 4 200zł netto
 • ExchgStdCAL SNGL LicSAPk OLP NL x27szt.
  • cena maksymalna 400zł netto/szt.
 • Kryterium oceny:
  • Czas realizacji (30%)
  • Cena (70%)
 • Miejsce składania ofert:
  • W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób : KONSMETAL S.A.,ul. Bracka 25,00-028 Warszawa.
   • Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”
  • Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”
 • Forma złożenia ofert:
  • Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 • Termin złożenia ofert: 31.07.2013 r.