Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT

22.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Dostarczenie oprogramowania oraz sprzętu IT”

 

Warszawa, dnia 22.08.2013r.

 

Zamawiający:

 

KONSMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000327701, NIP: 5252453413, REGON: 141843440, www.konsmetal.pl , Tel. (22) 692-16-00, Fax (22) 692-16-02, Mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

 

Tytuł Projektu:

Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.

Przedmiot zamówienia:

 

 1. Laptop
 1. min. 8GB DDR3 RAM z obsługą do 16GB RAM
 2. przekątna 15,6”
 3. procesor min. 2,5GHz, 3MB L3 cache, 4 rdzeniowy
 4. 1TB HDD
 5. Karta graficzna min. 1GB RAM
 6. System operacyjny Windows 7 Pro
 7. cena maksymalna 2 800zł netto
 1. Pakiet MS Office min. 2010

a.   min. 8GB DDR3 RAM z obsługą do 16GB RAM

b.   cena maksymalna 800zł netto.

 

Kryterium oceny:

 1. Cena (70%)
 2. Czas realizacji (30%)

Miejsce składania ofert:

 

 1. W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa, w  dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach: 9:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób :

                KONSMETAL S.A.

ul. Bracka 25,

00-028 Warszawa

Z dopiskiem:  Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 1. Drogą elektroniczną na adres: it@konsmetal.pl. Tytuł wiadomości powinien być następującej treści: Oferta w związku z realizacją projektu „Wdrożenie technologii informatycznych przez Konsmetal S.A.”

 

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać kosztorys z podaniem wartości netto i brutto oraz całkowitą cenę oferty (netto, brutto, kwota słownie), która uwzględni wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin złożenia ofert:

5.09.2013