Zakup hydraulicznej prasy krawędziowej

14.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Zakup hydraulicznej prasy krawędziowej.

Warszawa, dnia  14.10.2013 r.
 

Zamawiający:

Konsmetal Sp. z o.o. Ul. Bracka 25 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123551, NIP: 525-22-44-276, REGON: 015204030, www.konsmeta.pl, tel. 022 692 16 00, fax. 022 692 16 02, mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl

Przedmiot zamówienia:

Zakup hydraulicznej prasy krawędziowej wraz z oprogramowaniem i narzędziami.

Wymagania: 

 • Prasa hydrauliczna krawędziowa do gięcia blach
 • Parametry: siła nacisku: 150 ton i długość belki: 3 m
 • Możliwość powiększenia prześwitu skoku
 • Technologia laserowa zabezpieczająca powtarzalność gięcia i precyzyjny pomiar kąta gięcia typu lams
 • Łatwa i intuicyjna obsługa operatorska z optycznym systemem prowadzącym
 • Automatyczna kompensacja gięcia
 • Przód maszyny z dynamiczną podporą
 • Optyczne naprowadzenie gięcia
 • Wieloosiowe zderzaki tylne
 • Hydrauliczne mocowanie narzędzi
 • Katalog narzędzi
 • Oprogramowanie dobierające gięcia i narzędzia z możliwością integracji z systemem zarządzającym produkcją w celu przesyłania technologii
 • Zestaw narzędzi: matryc i stempli zgodnych z gięciami
 • Czytnik kodów kreskowych
 • Obsługa operatorska w języku polskim
 • Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
 • Dokumentacja techniczna 
 • Montaż i uruchomienie
 • Szkolenie
 • Dostępność serwisu zlokalizowanego na terenie Polski

Kryterium oceny:

 1. Cena (100 proc.)

Miejsce składania ofert:

W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Konsmetal Sp. z o.o., ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa z dopiskiem:

„Oferta: Zakup hydraulicznej prasy krawędziowej wraz z narzędziami”

lub drogą mailową na adres: paulina.k@konsmetal.pl

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna zawierać opis techniczny produktu i dostępnych opcji oraz kosztorys z podaniem wartości netto i całkowitą cenę oferty, która uwzględni wszystkie koszty zamówienia.

UWAGI

 

Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań i parametrów wymienionych w przedmiocie zamówienia nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z dostawcami po złożeniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oferty, bez podania przyczyn.
Termin złożenia ofert:

Start: 14.10.2013 r.

Koniec: 31.12.2013 r.