Zakup zautomatyzowanego systemu magazynowego blach

14.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Zakup zautomatyzowanego systemu magazynowego blach.

 

Warszawa, dnia  14.10.2013 r.
 
Zamawiający: Konsmetal Sp. z o.o. Ul. Bracka 25 00-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123551, NIP: 525-22-44-276, REGON: 015204030, www.konsmeta.pl, tel. 022 692 16 00, fax. 022 692 16 02, mail: biuro.warszawa@konsmetal.pl
Przedmiot zamówienia:

Zakup zautomatyzowanego systemu magazynowego blach.

Wymagania: 

 

 • Zautomatyzowany system regałów magazynowych 
 • Palety magazynowe dla arkuszy blach o wymiarach 4.000 x 2.000 mm
 • Nośność palet 5.000 kg
 • Transport palet w obszarze regałów za pomocą automatycznej układnicy 
 • Ilość miejsc pod instalację palet – minimum 70 z możliwością rozszerzenia do 140
 • Integracja mechaniczna z wycinarką laserową fiber różnych dostawców, w tym: Amada, Trumpf, Bystronic
 • Interfejs integracyjny do wycinarek laserowych fiber różnych dostawców, w tym: Amada, Trumpf, Bystronic
 • Zautomatyzowany załadunek blachy surowej
 • Zautomatyzowany odbiór blachy surowej i pociętej
 • System wagowy pozwalający na automatyczną inwentaryzację stanu blach
 • Możliwość rozszerzenia o dodatkowe stacje załadowcze i rozładowcze do magazynu
 • Możliwość dalszej rozbudowy magazynu, modyfikacji i rozszerzania o nowe funkcjonalności
 • Możliwość integracji czytników kodów kreskowych
 • Obsługa operatorska w języku polskim
 • Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy
 • Dokumentacja techniczna 
 • Montaż i uruchomienie
Kryterium oceny:
 1. Cena (100 proc.)
Miejsce składania ofert:

W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach 09:00 – 17:00. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Konsmetal Sp. z o.o., ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa z dopiskiem:

„Oferta: Zakup zautomatyzowanego magazynu blach”

lub drogą mailową na adres: paulina.k@konsmetal.pl
Forma złożenia ofert: Oferta powinna zawierać opis techniczny produktu i dostępnych opcji oraz kosztorys z podaniem wartości netto i całkowitą cenę oferty, która uwzględni wszystkie koszty zamówienia.
UWAGI

Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań i parametrów wymienionych w przedmiocie zamówienia nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z dostawcami po złożeniu oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oferty, bez podania przyczyn.
Termin złożenia ofert:

Start: 14.10.2013 r.

Koniec: 31.12.2013 r.