KONSMETAL Głównym Partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych

13.09.2011

Firma Konsmetal wzięła udział w  tegorocznym Forum Liderów Banków Spółdzielczych, pełniąc zaszczytną rolę partnera głównego. Konferencja odbyła się  w dniach 19-20.09.2011 w Warszawie pod hasłem przewodnim:  „Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki”.

Konsmetal – jako uczestnik Forum – zaprezentował innowacyjne rozwiązania w zabezpieczeniach dla bankowości spółdzielczej, znajdujące się w ofercie firmy.

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym, chlubiącym się piętnastoletnią tradycją,  dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce oraz partnerów konferencji.