Konsmetal partnerem gali "50 największych banków w Polsce - 2010"

13.12.2010
W dniu 22 czerwca br., firma Konsmetal, jako partner gali będącej podsumowaniem rankingu "50 największych banków w Polsce 2010" miała zaszczyt uczestniczyć we wręczeniu nagród zwycięzcom.
Ranking przeprowadzony został po raz piętnasty przez redakcję „Miesięcznika Finansowego BANK” i Związek Banków Polskich. W uroczystości wzięli ponadto udział prezesi i menedżerowie największych polskich banków, specjaliści z dziedziny bankowości, menedżerowie najważniejszych instytucji związanych z rynkiem finansowym w Polsce oraz przedstawiciele najlepszych polskich uczelni ekonomicznych.